Ταπητοκαθαριστήριο στην Αττική

Δεκάδες video από το ταπητοκαθαριστήριο μας, από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, από τον τρόπο δουλειάς μας.

Δεκάδες video από καθαρισμούς επιτόπιους σε σαλόνια σε μοκέτες σε στρώματα στο σπίτι στο γραφείο στην επιχείρηση.

Χρόνια νέων εξελίξεων σε καθαρισμούς χαλιών μοκετών και σαλονιών σε όλη την Αττική όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση , ταπητοκαθαριστήρια Κυριτσάκης.